§ Ogólne zasady

 • 1. Każdy klient sklepu ma prawo do wyrażania swoich opinii na temat zakupionych produktów, pod warunkiem przestrzegania poniższego regulaminu.
 • 2. Dodawanie opinii jest bezpłatne i nieobowiązkowe.
 • 3. Każda dodana opinia podlega moderacji.
 • 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu.

§ Warunki dodawania opinii

 • 1. Użytkownik ma prawo dodawać opinie tylko na temat produktów, które zakupił.
 • 2. Opinie powinny odnosić się do cech i funkcji produktu, a nie do procesu zakupu, dostawy lub obsługi klienta.
 • 3. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami użytkowników.
 • 4. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien być zalogowany do swojego konta w sklepie (na stronie opinii wyświetli się imię i pierwsza litera nazwiska) i zaznaczyć  ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu, tytuł opinii, treść opinii a następnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 • 5. Opinie nie mogą naruszać praw innych osób, w tym praw autorskich, praw do ochrony dóbr osobistych, praw do ochrony tajemnicy handlowej.
 • 6. Zakazane jest umieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, propagujących nienawiść, dyskryminację czy przemoc.
 • 7. Opinie nie mogą zawierać danych osobowych ani linków do stron internetowych.
 • 8. Opinie nie mogą służyć celom promocyjnym lub reklamowym. 
 • 9.Aby Opinia mogła być opublikowana w sklepie powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

§ Prawa i obowiązki moderatora

 • 1. Moderator ma prawo do oceny zgodności opinii z regulaminem.
 • 2. Moderator ma prawo do edycji lub usunięcia opinii, które naruszają niniejszy regulamin.
 • 3. Moderator zobowiązany jest do nieujawniania danych osobowych klienta, chyba że klient wyrazi na to zgodę.
 • Moderator lub administrator sklepu

§ Reklamacje i odwołania

 • 1. W przypadku niezgodności z decyzją moderatora, klient ma prawo do wniesienia reklamacji lub odwołania.
 • 2. Reklamacje i odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ Prawa autorskie

 • 1. Wszystkie opinie dodane przez użytkowników stają się własnością sklepu internetowego i mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych.
 • 2. Użytkownik, dodając opinię, zapewnia, że jest jej autorem i posiada do niej pełne prawa autorskie. W przypadku naruszenia praw autorskich przez użytkownika, sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich będą kierowane bezpośrednio do użytkownika, który dodał daną opinię.
 • 3. W przypadku wykorzystania opinii przez sklep internetowy, użytkownik nie ma prawa do wynagrodzenia ani innych świadczeń.
 • 4. Użytkownik, dodając opinię, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie sklepowi praw autorskich do opinii na czas i w obszarze nieograniczonym, z prawem do sublicencjonowania. 
 • 5. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności prawo do: kopiowania, rozpowszechniania, publicznego wykonania i wyświetlania, modyfikacji i tworzenia utworów zależnych, oraz prawo do korzystania z opinii w inny sposób, zarówno na nośnikach materialnych, jak i w formie elektronicznej.
 • 6. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub niepublikowania opinii, które naruszają niniejszy regulamin, w tym prawa autorskie.

§ Zmiany w regulaminie

 • 1. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, pod warunkiem informowania o tym klientów na stronie sklepu internetowego.

§ Postanowienia końcowe

 • 1. Niedotrzymanie powyższych warunków może skutkować usunięciem opinii lub ograniczeniem możliwości dodawania nowych opinii przez danego użytkownika.
 • 2.W celu dodawania Opinii w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta.
 • 3. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii dodawanych przez użytkowników.
 • 4. Korzystanie z funkcji dodawania opinii oznacza akceptację powyższego regulaminu. Prosimy o rozważne i odpowiedzialne korzystanie z możliwości dodawania opinii. Pamiętaj, że Twoja opinia może mieć wpływ na decyzje zakupowe innych klientów.o
Product added to compare.